Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website https://www.vanzus.nl. VanZus B.V. wijst u ten aanzien daarvan op het volgende:

 

Aansprakelijkheid

VanZus B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet garanderen. VanZus B.V. is niet aansprakelijk indien er sprake is van ‘kennelijke’ (type-)fouten of vergissingen. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere bezoeker van de website zou moeten kunnen aannemen dat het om een fout moet gaan. Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden wij het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur uw e-mail naar info@vanzus.nl.

 

Rechten

VanZus B.V., of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanZus B.V.

 

Uw gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw vraag, retour of order of op grond van een wettelijk voorschrift.

 

Wijzigingen

VanZus B.V. mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.